விக்சனரி:கட்டமைக்கப்பட்ட தமிழ் விக்சனரி செயற்திட்டம்/கட்டமைப்புப் பரிந்துரைகள் நோக்கி/எ.கா1

தமிழ்தொகு

வினைச்சொல்தொகு

 
ஓடுதல்
  1. கால்களை வேகமாக அசைத்து நகர்வது.
  2. பரிசோதனை 2

மொழிபெயர்ப்புக்கள்தொகு

சொல்வளம்தொகு

பெயர்ச்சொல்தொகு

 
கூரை ஓடுகள்
  1. கூரையில் வேயப் பயன்படும் சுடப்பட்ட மண் பொருள்.
  2. தோடு

மொழிபெயர்ப்புக்கள்தொகு

சொல்வளம்தொகு