(பெ) வீடு

 1. மனிதர்கள் வாழும் இடம், வசிப்பதற்காக மனிதர்கள் கட்டும் இருப்பிடம்.
 2. அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகியவை பேறுகள் ஆகும். (சைவம்)
 3. இந்து ஆன்மீகப் பொருளில் மரணித்தப்பிறகு, மறுப் பிறவி எடுக்காமல், இறைவனோடு நிரந்தரமாக ஐக்கியமாகிவிடும் பெரும் பேறு...அதாவது மோட்சம் என்பதாம்...
வீடு:
வீடு:
 1. மனை
 2. இல்லம்
 3. குடில்; குடி
 4. மறுப் பிறவியின்மை
பொருள்

தமிழ் பதங்கள் தொகு

 • ஆங்கிலம்: house
 • பிரான்சியம்: maison
 • எசுப்பானியம்: casa
 • இடாய்ச்சு: Haus

சொல்வளம் தொகு

வீடு
வீடுபேறு
வீடுகட்டு
வீட்டுக்காரன், வீட்டுக்காரர், வீட்டுக்காரி, வீட்டுக்காரியம்
வீட்டுக்காவல், வீட்டுவாடகை, வீட்டுவேலை, வீட்டுத்தீர்வை
கூரைவீடு, மாடிவீடு, தனிவீடு, தொகுப்புவீடு
படைவீடு
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=வீடு&oldid=1893392" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது