பொருள்

பண்பு(பெ)

  1. உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருளின் தன்மை.
  2. குணம்
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம்
  1. character
  2. nature
பண்பு - பண்பாடு - பண்புப்பெயர் - பண்புத்தொகை
இரட்டைப் பண்பு - நற்பண்பு - தலைமைப்பண்பு
தன்மை - குணம்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பண்பு&oldid=1639799" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது