:*

புலன்:
புலன்களைக் கட்டுப்படுத்தும் மூளைப்பகுதி
ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
விளக்கம்
பயன்பாடு

- 'உன்னுடைய புலன் சார்ந்த இன்பங்களுக்கு, அடிமையாகாதே.

 :(புலம்), (சுட்டுணர்வு).

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=புலன்&oldid=1197730" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது