உயிரினம் (பெ) --> உயிரினங்கள் ()

பொருள் தொகு

உயிரைப் பெற்றுள்ள இனம், உயிரினம் எனப்படும்.

வகை தொகு

  1. தாவர இனம்(பிளாண்ட் கிங்டம்)
  2. விலங்கினம்(அனிமல் கிங்டம்)

விளக்கம் தொகு

உயிரியலிலும்(biology) , இயற்கை அறிவியலிலும் (ecology) , ஓர் உயிரினம் என்பது நிலம், நீர், காற்றில் காணப்படும் உயிர் வாழும் பண்புடைய அனைத்து வகை நுண்ணுயிர்கள், தாவரங்கள், பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகளையும் குறிக்கும்.

தொடர்புடையச் சொற்கள் தொகு

biology, nomenclature

மொழிபெயர்ப்புகள் தொகு

  • ஆங்கிலம் - living creatures.[1]
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=உயிரினம்&oldid=1900407" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது