பொருள்

ராட்டினம் (பெ) - இராட்டினம்

நூற்புக்கருவி
மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

  1. merry-go-round, whirligig - ஏறி விளையாடும் சுழல்தேர்
  2. spinning-wheel - நூற்கும் எந்திரம்
  3. pulley for drawing water from a well - நீர் இறைக்குங் கருவி
  4. reel = நூல் சுற்றும் கருவி
  5. ginning machine - பஞ்சு அரைக்கும் கருவி
பயன்பாடு

DDSA பதிப்பு

(இயந்திரம்)-(எந்திரம்)-(சர்க்கா)-(ராட்டை)-(ராட்டு)

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=ராட்டினம்&oldid=1184976" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது