ஒரு தமிழ் இலக்கணப் பகுதி(தொல்காப்பியம்)
விளக்கம்

மொழிபெயர்ப்புகள்

தொகு
இலக்கு + அணம்
இலக்கணப்போலி, இலக்கணி
இலக்கண நூல், இலக்கண வழக்கு, இலக்கணக்கொத்து, இலக்கண வழு
தமிழிலக்கணம், ஐந்திலக்கணம், ஆங்கில இலக்கணம்
எழுத்திலக்கணம், சொல்லிலக்கணம், பொருளிலக்கணம், யாப்பிலக்கணம், அணியிலக்கணம்
புணர்ச்சி இலக்கணம்,
நாட்டுப்புற இலக்கியம், இலக்கியம்
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=இலக்கணம்&oldid=1986610" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது