ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்

தீர்வை(பெ)

 1. வரி, சுங்கம்
 2. கலியாணஞ் செய்து கொண்டவனை விலக்கி விடுதற்குரிய செலவுத் தொகை.
 3. முடிவு
 4. நிச்சயம்
 5. பிராயச்சித்தம்
 6. தப்பும் வழி
 7. விதி
 8. நியாயத் தீர்ப்பு
 9. கணக்கு
 10. கீரிப்பிள்ளை
 11. மாந்தரம்
மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம்

 1. duty, tax, toll (Colloq.)
 2. divorce fee
 3. conclusion, result, end
 4. certainty
 5. expiation
 6. escape
 7. divine judgment, fate
 8. judgment, decree
 9. (Arith.) sums
 10. mongoose
 11. funeral rites, obsequies
விளக்கம்
பயன்பாடு

(இலக்கியப் பயன்பாடு)

 • தீர்வையிற் சாக்காடுமின்றி சிறந்தார் கொல்லோ (பிரபோத. 13, 9).
 • ஒன்றையே யடைகுவ ரிதுதீர் (கைவல். சந். 45).
 • சிந்தையாகுல மிதற்குத் தீர்வையன்று (திருவாலவா48, 8).
 • அரவுக்குறும் பெறிந்த சிறுகட் டீர் (மலைபடு. 504).

ஆதாரங்கள் ---தீர்வை--- DDSA பதிப்பு + வின்சுலோ +

 :வரி - முடிவு - தீர்ப்பு - தீர்வு - சுங்கம் - #

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=தீர்வை&oldid=1967528" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது