ஒலிப்பு
(கோப்பு)
பொருள்

பள்ளி(பெ)

 1. இடம்
  • சொல்லிய பள்ளி நிலையின வாயினும் (தொல். எழுத். 100).
 2. சிற்றூர். (பிங். )
 3. இடையர் ஆயர்கள் வாழும் ஊர்
 4. நகரம் (பிங். )
 5. முனிவர் வாழும் ஆசிரமம்
  • மாதவி மாதவர் பள்ளியு ளடைந்த தும் (மணி. 18, 8)
 6. சமண, பௌத்தக் கோயில்.
  • புத்தர் நோன்பியர் பள்ளியுள்ளுறை (திவ். பெரியதி. 2, 1, 5)
 7. அரசருக்குரிய அரண்மனை முதலியன, பள்ளித்தேவாரம்
 8. வேலைக்களம்
  • தச்சன் வினைபடு பள்ளி (களவழி. 15)
 9. படுக்கை
  • கழாஅக் கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றால் (குறள், 840)
 10. தூக்கம். (கலித். 121.)
 11. விலங்குதுயிலிடம். (பிங்.)
 12. பள்ளிக்கூடம்
  • பள்ளியி லோதி வந்ததன் சிறுவன் (திவ். பெரியதி. 2, 3, 8)
 13. அறை. (அக. நி.)
 14. அறச்சாலை. (W.)
 15. சாலை
  • புதுப்பூம் பள்ளி (புறநா. 33)
 16. வன்னியர் என்னும் சாதி
 17. குறும்பர்
  • ராஜாக்கள் போகப் பள்ளிகள் வந்து புகுரு மாபோலே (திவ். இயற். திருவிருத். 40, வ்யா. 235).
 18. கிறிஸ்தவக் கோயில்
 19. முகமதியர் தொழும் இடம்


மொழிபெயர்ப்புகள்
 • ஆங்கிலம்:

n.

 1. place
 2. hamlet, small village
 3. herdsmen's village
 4. town
 5. hermitage, cell of a recluse
 6. temple, place of worship, especially of Jains and Buddhists
 7. Palace; anything belonging to royalty
 8. workshop
 9. Sleeping place or bed
 10. sleep
 11. Sleeping place of animals
 12. school
 13. room, chamber
 14. Alms-house
 15. enclosure
 16. The Vanniya caste
 17. Petty rulers
 18. Christian church
 19. mosque
பயன்பாடு

சொல்வளம் தொகு

"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=பள்ளி&oldid=1995404" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது