அறம், பெயர்ச்சொல்.

 1. தருமம். (பிங். )
 2. புண்ணியம்
  • அறம்பாவ மென்னு மருங்கயிற் றாற் கட்டி (திருவாச. 1, 52)
 3. தகுதியானது. (இறை. 29,)
 4. சமயம். (சீவக. 544.)
 5. ஞானம்
  • அறத்தின் விருப்புச் சிறப்பொடு நுந்த (ஞானா. பாயி. 5)
 6. அறச் சாலை
  • அறத்துக்குப் புறத்தன் (T.A.S. i, 9)
 7. நோன்பு. (சீவக. 386.)
 8. தீய பயனை உண்டாக்கும் சொல்
  • அறம்விழப் பாடினான்.
 9. தருமதேவதை. (குறள், 77.)
 10. யமன். அறத்தின் மைந்தனுக்கு (பாரத. வாரணா. 112)
 11. சுகம். (சம். அக. Ms.)
 12. இதம்
  • அறத்துறை மாக்க டிறத்திற் சாற்றி (சிலப். 14, 28).
 13. 27 ஓகங்களில் (யோகம்) ஒரு வகையான சுகர்மம்.


மொழிபெயர்ப்புகள்

ஆங்கிலம், n.

 1. moral or religious duty, virtue, performance of good works according to the Šāstras
 2. merit
 3. That which is fitting, excellent
 4. Religious faith
 5. wisdom
 6. Feeding house
 7. fasting
 8. Letters or words in a verse which cause harm
 9. Goddess of virtue
 10. Yama
 11. happiness
 12. That which is salutary
 13. A type of 27 Yogas


விளக்கம்

அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்

மு. வ. உரை: பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடித்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.

சொல்வளம்

தொகு
"https://ta.wiktionary.org/w/index.php?title=அறம்&oldid=1970983" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது